Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 maart 2002

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de instellingen van openbaar nut Besluit betreffende de instelling van openbaar nut « Stichting Jeanne Matossian », in het Frans : « Fondation Jeanne Matossian » Rechtspersoonlijkheid. - Statuten. - Goedkeuring Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009132
pub.
05/03/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de instellingen van openbaar nut Besluit betreffende de instelling van openbaar nut « Stichting Jeanne Matossian », in het Frans : « Fondation Jeanne Matossian », te 1060 Brussel.

Rechtspersoonlijkheid. - Statuten. - Goedkeuring Bij koninklijk besluit van 3 februari 2002 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling van openbaar nut « Stichting Jeanne Matossian », in het Frans : « Fondation Jeanne Matossian », waarvan de zetel te 1060 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze instelling goedgekeurd.

^