Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 september 2002

Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 4029 van 18 juni 2002 : **** - wordt ****. ****, leerling van de 139 **** promotie "alle wapens" aan **** - wordt ****. ****, leerling van de 139 **** promotie "alle wapens"(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007179
pub.
25/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - Aanstelling in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 4029 van 18 juni 2002 : **** - wordt ****. ****, leerling van de 139**** promotie "alle wapens" aan de **** militaire school, aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier op 26 maart 2002.

**** - wordt ****. ****, leerling van de 139**** promotie "alle wapens" aan de **** militaire school, aangesteld in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier op 26 maart 2002.

^