Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 september 2002

Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Revisoren Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 worden de heer Ludo De Keulenaer, vennoot bij Arthur Andersen Bedrijfsrevisoren, en de heer Jean-Louis Prignon, in college voor d

bron
ministerie van financien
numac
2002003421
pub.
19/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Revisoren Bij koninklijk besluit van 17 april 2002 worden de heer Ludo De Keulenaer, vennoot bij Arthur Andersen Bedrijfsrevisoren, en de heer Jean-Louis Prignon, in college voor de duur van drie jaar aangesteld als revisor bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, met ingang van 25 april 2002.

^