Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 februari 2002

Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten DEINZE. - Bij koninklijk besluit van 21 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7 e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000183
pub.
20/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Besluiten betreffende de provincies, steden en gemeenten DEINZE. - Bij koninklijk besluit van 21 december 2001, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 7e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989 en de wet van 4 mei 1999, wordt het koninklijk besluit van 16 februari 2001 houdende weddevermindering toegestaan aan de heer Ignatius Van Praet, schepen van de stad Deinze, opgeheven.

^