Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 april 2001

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, in werkingtredend op 30 april 2001, wordt de heer Van Aert, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak op pensi Bij koninklijk besluit van 26 september 2000, in werking tredend op 1 mei 2001, wordt Mevr. De (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2001009327
pub.
14/04/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, in werkingtredend op 30 april 2001, wordt de heer Van Aert, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 september 2000, in werking tredend op 1 mei 2001, wordt Mevr. De Laet, C., griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2000, in werking tredend op 30 april 2001, wordt de heer De Temmerman, F., griffier bij het hof van beroep te Bergen, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2000, in werking tredend op 30 april 2001, wordt de heer Aerts, V., griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Turnhout, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000, in werking tredend op 30 april 2001, wordt de heer Van den Plas, U., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Lier, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001, in werking tredend op 1 mei 2001, is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. Aerts, R., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 4 april 2001 : - is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, de heer Rychlik, B., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - in werking tredend op 6 mei 2001, is benoemd tot griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, Mevr. Louis, A., griffier bij deze rechtbank; - dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2001, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Dinant, Mevr. Wislet, N., adjunct-griffier bij deze rechtbank; - is benoemd tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, Mevr. Keup, J., secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik; - dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2000, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, de heer Capiau, J.-Y., adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijk besluit van 15 februari 2001, is de heer Van Camp, A., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 mei 2001.

Bij koninklijk besluit van 22 maart 2001, is Mevr. Ganty, M., , griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een nieuwe termijn van drie jaar met ingang van 1 mei 2001.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^