Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2001

Administratie der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Loock, J.A.A., directeur bij een fiscaal bestuu Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zi(...)

bron
ministerie van financien
numac
2001003313
pub.
04/08/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Loock, J.A.A., directeur bij een fiscaal bestuur te Antwerpen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt, met ingang van 1 juli 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Hove, P.F.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Oudenaarde, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001 wordt, met ingang van 1 juni 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Veranneman, G.J.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Kortrijk, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt, met ingang van 1 juli 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vandamme, M.M.F.M., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te Gent, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt, met ingang van 1 juli 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Decraene, A.M., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te Brussel, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2000 wordt, met ingang van 1 december 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Keirle, A.R.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Moeskroen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2000 wordt, met ingang van 1 september 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Hermans, A.R.T., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brussel, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2000 wordt, met ingang van 1 oktober 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Van Oekelen, J.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Antwerpen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 wordt, met ingang van 1 februari 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vanden Berghe, W.A.C., directeur bij een fiscaal bestuur te Antwerpen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 wordt, met ingang van 1 augustus 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Goorman, A.M.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brussel, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 wordt, met ingang van 1 september 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Engelen, J.M., scheikundig adviseur te Leuven (Labo.), die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2000 wordt, met ingang van 1 april 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vanhooren, R.A., directeur bij een fiscaal bestuur te Brussel, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2000 wordt, met ingang van 1 juni 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer De Rynck, E.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gent, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^