Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2001

Hoofdbestuur der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt, met ingang van 1 mei 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rombaut, A.P.J., directeur-generaal, die aanspraak he Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt, met ingang van 1 juni 2000, eervol ontslag u(...)

bron
ministerie van financien
numac
2001003312
pub.
04/08/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Hoofdbestuur der douane en accijnzen Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt, met ingang van 1 mei 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rombaut, A.P.J., directeur-generaal, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt, met ingang van 1 juni 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Lecomte, G.J.H.G., directeur, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 december 2000 wordt, met ingang van 1 juni 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Gillard, A.V., directeur, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^