Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2001

Administratie van het kadaster. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 wordt, met ingang van 1 september 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Stals, F.P., eerstaanwezend inspecteur bij een fisca Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt, met ingang van 1 augustus 2000, eervol ontslag ui(...)

bron
ministerie van financien
numac
2001003311
pub.
04/08/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van het kadaster. - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 6 april 2000 wordt, met ingang van 1 september 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Stals, F.P., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Hasselt, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2000 wordt, met ingang van 1 augustus 2000, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Reyserhove, G.A., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Brussel-Automatisatie, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000 wordt, met ingang van 1 februari 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Masson, E.D., directeur bij een fiscaal bestuur te Bergen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 september 2000 wordt, met ingang van 1 februari 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Vaeyens, E.P.O., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gent III, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2000 wordt, met ingang van 1 januari 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Kesch, J.L.A.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Gent (Gr. Opm.), die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 september 2000 wordt, met ingang van 1 maart 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Bruwier, C.E.J., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te Aarlen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2000 wordt, met ingang van 1 januari 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Feyaerts, R.E., gewestelijk directeur bij een fiscaal bestuur te Hasselt (Directie), die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2000 wordt, met ingang van 1 april 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Noel, L.J.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Namen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2001 wordt, met ingang van 1 januari 2001, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Quoibion, F.G.R.V., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Aarlen, die aanspraak heeft op rustpensioen en gemachtigd wordt de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^