Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 september 2000

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 werd benoemd : Commandeur in de Leopoldsorde Eerwaarde Pater Lanssiers, Hubert, priester in de Orde van de Heilige Harten in Peru . Hij zal het burgerlijk ereteken (...) Bij koninklijk besluit van 12 maart 1998 werd benoemd : Officier in de Leopoldsorde Mevr.(...)

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2000015098
pub.
23/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 werd benoemd : Commandeur in de Leopoldsorde Eerwaarde Pater Lanssiers, Hubert, priester in de Orde van de Heilige Harten in Peru (15.11.1997).

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en zal zijn rang in de Orde innemen op de datum vermeld naast zijn graad.

Bij koninklijk besluit van 12 maart 1998 werd benoemd : Officier in de Leopoldsorde Mevr. Cooreman Léonie (Annie Cordy), beroepsartieste (12.03.1998).

Zij zal het burgerlijk ereteken dragen en zal haar rang in de Orde innemen op de datum vermeld naast haar graad.

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 werd bevorderd : Commandeur in de Kroonorde De heer Claessens, Léon, voorzitter van de « Deutsch-Belgisch-Luxemburgische Gesellschaft e. V. » (08.11.1998).

Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998 werden benoemd : Officier in de Kroonorde De heren : Frère, Paul, erevoorzitter van de « Association des Journalistes belges de l'Automobile » (02.06.1998);

Gendebien, Olivier, gewezen autocoureur (02.06.1998);

Ickx, Jacky, autocoureur (02.06.1998).

Bij koninklijk besluit van 10 juni 1998 werd benoemd : Officier in de Kroonorde De heer Van Pelt, Christian, advocaat aan de Balie van New Jersey; voorzitter van de « Belgian-American Chamber of Commerce » in New York (10.06.1998).

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 werd benoemd : Ridder in de Kroonorde Mevr. Colin, Annie (echtgenote Rosat, beeldend kunstenares (15.11.1997).

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1998 werden verleend : de Gouden Palmen der Kroonorde aan Mevr Abbiss, Jacqueline Marie (echtgenote Andrianne), bediende bij de N.V. Distriborg te Brussel (08.04.1998).

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1998 werd verleend : de Gouden Medaille der Kroonorde aan de heer Bertiau, Michel, bediende bij de Generale Bank te Charleroi (08.04.1998).

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 werd benoemd : Commandeur in de Orde van Leopold II De heer Haar, Dan, vennootschapbeheerder, ereconsul van België te Rio de Janeiro (08.04.1998).

Bij koninklijk besluit van 8 november 1998 werd benoemd : Commandeur in de Orde van Leopold II De heer Bamelis, Pol, lid van de Raad van Bestuur van Bayer AG (Leverkusen) (08.11.1998).

Bij koninklijk besluit van 23 september 1998 werd benoemd : Officier in de Orde van Leopold II De heer Brulard, Roger, voorzitter van de Belgische en Frans-Belgische Verenigingen in Frankrijk; voorzitter van de « Union Belge », voorzitter van de « Association des Universitaires de Belgique en France » (23.09.1998).

Bij koninklijk besluit van 16 november 1998 werd benoemd : Officier in de Orde van Leopold II Mej. Hupperts, Isabelle, president for Japan and Chief Representative for Asia-Pacific, Generale Maatschappij van België n.v.; directeur van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Japan (16.11.1998).

Bij koninklijk besluit van 9 december 1998 werd benoemd : Officier in de Orde van Leopold II De heer Weyergans, François, schrijver (09.12.1998).

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 werden benoemd : Ridder in de Orde van Leopold II Eerwaarde Paters : Daubechies, Hubert (s.j.), vice-overste en econoom van de jezuïtische gemeenschap « San Pedro Canisio » in Chili (15.11.1997);

De Bonte, Raoul, priester missionaris in Chili (15.11.1997).

^