Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2000

Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 wordt de heer Kusman, Léon, met ingang van 1 juni 2000, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ingenieur-directeur bij het departement. Het is betrokkene vergund zij Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000 wordt de heer Troosters, Jozef, met ingang van 1 ju(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000367
pub.
28/06/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 wordt de heer Kusman, Léon, met ingang van 1 juni 2000, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ingenieur-directeur bij het departement.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2000 wordt de heer Troosters, Jozef, met ingang van 1 juli 2000 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur-generaal, bij het departement.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^