Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 mei 1999

Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 maart 1999 zijn benoemd tot Commandeur in de Kroonorde, Mevr. A. Roland en de heer E. Peremans, referendarissen bij het Arbitragehof.

bron
arbitragehof
numac
1999021211
pub.
21/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

ARBITRAGEHOF


Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 maart 1999 zijn benoemd tot Commandeur in de Kroonorde, Mevr. A. Roland en de heer E. Peremans, referendarissen bij het Arbitragehof.

^