Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 mei 1999

Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 10 december 1998 wordt de heer Roger Moerenhout, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren me Bij koninklijk besluit van 4 maart 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 13 januari 1999 wo(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
1999021097
pub.
01/05/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 10 december 1998 wordt de heer Roger Moerenhout, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend zijn ambt te cumuleren met dat van praktijklector in de faculteit rechten van de Katholieke Universiteit Leuven.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 1999, dat uitwerking heeft met ingang van 13 januari 1999 wordt Mevr. Bernadette Renauld, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend haar ambt te cumuleren met dat van assistente op het departement publiek recht van de « Université catholique de Louvain ».

^