Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 november 1999

Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 wordt met ingang van 1 maart 2000, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van werkleider geaggregeerde verleend aan de heer Desmecht, Michel J.Gh., die a(...) Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016344
pub.
10/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 september 1999 wordt met ingang van 1 maart 2000, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van werkleider geaggregeerde (rang C) verleend aan de heer Desmecht, Michel J.Gh., die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

^