Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 mei 1999

Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 april1999 wordt, met ingang van 1 juni 1999, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur-directeur verleend aan de heer Mathieu Bierens, die aanspraak heeft Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en d(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016125
pub.
12/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 april1999 wordt, met ingang van 1 juni 1999, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur-directeur verleend aan de heer Mathieu Bierens, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

^