Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 december 1999

Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt, met ingang van 1 januari 2000, aan de heer André Regnier, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend. De heer André Regnier wordt vergund z (...)

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
1999015252
pub.
22/12/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 september 1999 wordt, met ingang van 1 januari 2000, aan de heer André Regnier, adjunct-adviseur, eervol ontslag uit zijn functies verleend.

De heer André Regnier wordt vergund zijn aanspraak op rustpensioen te doen gelden en hij wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^