Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 december 1999

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 november 1999 : - is Mevr. Dumortier, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik; - is Mevr. Huguet, S., gerechtelijk stag - is de heer Nazé, Ph., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999010198
pub.
10/12/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 november 1999 : - is Mevr. Dumortier, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik; - is Mevr. Huguet, S., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; - is de heer Nazé, Ph., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbanken te Aarlen, te Marche-en-Famenne en te Neufchâteau, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen; - is Mevr. Sterck, S., gerechtelijk stagiair in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, benoemd tot rechter in deze rechtbank; - is Mevr. Bijnens, A., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 26 november 1999 is benoemd tot adjunct-griffier bij de politierechtbank te Turnhout, Mevr. Cools, P., opsteller bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 is voorlopig benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr. De Baudringhien, A.-M., licentiaat in de rechten.

Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 is de heer Schoeters, L., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 december 1999.

Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 is Mevr. Claisse, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 december 1999.

Bij koninklijk besluit van 29 november 1999 is de heer Jeanson, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, aangewezen tot secretaris-hoofd van dienst bij dit parket, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 december 1999.

Bij ministerieel besluit van 1 december 1999 is aan Mevr. Schelfhout, C., eerstaanwezend opsteller bij het parket van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij het parket van dit hof te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^