Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 mei 1999

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 april 1999 : - is de heer Verbelen, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, benoemd tot advocaat-generaal bij dit hof; - is de heer Erauw, P., eerste substituu - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : - de heer de la Croix(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999009558
pub.
12/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 26 april 1999 : - is de heer Verbelen, M., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, benoemd tot advocaat-generaal bij dit hof; - is de heer Erauw, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel; - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : - de heer de la Croix, J., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, gemachtigd tot het voeren van de eretitel van advocaat-generaal; - Mevr. Julien, Ch., substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik; - is Mevr. Hens, N., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi; - is Mevr. Van den Kerkhof, A., advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Mechelen; - is Mevr. Deloge, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, benoemd tot vrederechter van het kanton Fosses-la-Ville; - Mevr. Lemaire, C., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Bij koninklijke besluiten van 29 april 1999 : - zijn benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen : - Mevr. Croisiau, H., eerste substituut-arbeidsauditeur bij deze rechtbank; - Mevr. Maurissens, N., rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven; - is Mevr. Thomas, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Tongeren; - is Mevr. Froment, A., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Bij koninklijk besluit van 30 april 1999 is de heer Stassijns, E., raadsheer in het hof van beroep te Gent, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie.

Bij koninklijk besluit van 30 april 1999, dat in werking treedt op 14 mei 1999, is de heer Fettweis, A., raadsheer in het hof van beroep te Luik, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie.

Bij koninklijke besluiten van 30 april 1999 : - zijn benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Bergen : - Mevr. Berton, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen; - Mevr. Baeckeland, F., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.

Bij koninklijke besluiten van 3 mei 1999 : - is de heer Deliège, A., erevoorzitter van de rechtbank van koophandel te Charleroi, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen; - is de heer Horsmans, G., advocaat te Brussel, benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijk besluit van 30 april 1999, in werking tredend op 31 maart 1999, is een einde gesteld aan de functie van Mevr. Perpete, P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 30 april 1999 zijn benoemd tot : -hoofdgriffier van de arbeidsrechtbanken te Kortrijk, te Ieper en te Veurne, Mevr. Lippens, G., griffier bij deze rechtbanken; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Fontaine-l'Evêque, Mevr. Bastien, F., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton; - hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton La Louvière, Mevr.

Malengrez, M.-P., eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton.

Bij koninklijke besluiten van 3 mei 1999 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Mevr.

Rasschaert, A., adjunct-griffier bij deze rechtbank - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Mentens, G., opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout; - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, Mevr. De Ketelaere, M., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 29 april 1999 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Détalle, S., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij koninklijke besluiten van 30 april 1999 zijn benoemd tot : - adjunct-secretaris bij het parket van het arbeidshof te Brussel, Mevr. Detraux, J., eerstaanwezend opsteller bij het parket van dit hof; - adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Mevr. Castermans, J., opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te Tongeren; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr. Dewilde, M.-C., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket; - voorlopig benoemd adjunct-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Mevr.

Schepens, E., licentiate in de rechten.

Bij koninklijk besluit van 3 mei 1999 is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel, de heer Deslagmeulder, W., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 6 mei 1999 is aan de heer Cedeijn, M., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van de politierechtbank te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^