Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 maart 1999

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 1999 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Janssens, M., griffier bij de politierechtbank te Turnhout, met ingang van 31 december 1998. Betrokkene mag haar aanspraak op definitief Bij koninklijk besluit van 2 maart 1999 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aan(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999009306
pub.
18/03/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 maart 1999 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Janssens, M., griffier bij de politierechtbank te Turnhout, met ingang van 31 december 1998.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 maart 1999 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, Mevr. Miny, M.-A., adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 4 maart 1999 is de heer Nolf, H., griffier bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot griffier-hoofd van dienst bij dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 maart 1999.

Bij ministerieel besluit van 10 maart 1999 blijft aan Mevr. Schippers, C., griffier bij de bestendige krijgsraad, opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland vanaf 1 juni 1999.

^