Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 februari 1999

Notariaten Bij koninklijke besluiten van 15 februari 1999 : - is aan de heer De Ferm, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Merksem . Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve (...) Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is aan de hee(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999009223
pub.
25/02/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Notariaten Bij koninklijke besluiten van 15 februari 1999 : - is aan de heer De Ferm, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Merksem (Antwerpen).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is aan de heer Berquin, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is aan de heer Ameye, Y., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Roeselare.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is de heer De Ferm, L., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Merksem (Antwerpen); - is de heer Berquin, V., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Brussel; - is de heer Viaene, I., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Roeselare.

Bij ministerieel besluit van 19 februari 1999 is aan de heer Rychlik, B., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket ter vervullen.

Bij ministerieel besluit van 22 februari 1999, is aan Mevr. Duchaine, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Hoei, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

^