Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 januari 1999

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 1998 is de heer Heilier, M., kamervoorzitter en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op 12 februari 1999. Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

bron
ministerie van justitie
numac
1999009014
pub.
12/01/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 1998 is de heer Heilier, M., kamervoorzitter en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld op 12 februari 1999.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij wordt, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste op 12 augustus 1999.

Bij koninklijk besluit van 4 december 1998, dat in werking treedt op 15 januari 1999, is het aan de heer Stappaerts, W., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 oktober 1998 is de aanwijzing van de heer Jacobs, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot het ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 21 januari 1999.

^