Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 januari 2000

Krijgsmacht Opnemingen in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2505 van 21 oktober 1999 : Landmacht Worden de hierna genoemde officieren met hun graad en hun anciënniteit opgenomen in het kader van de **** ****- en lagere officieren Op 1 juli 1999 : Korps van de logistiek **** ****, ****. (...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007243
pub.
21/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING****><****>
Krijgsmacht Opnemingen in het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2505 van 21 oktober 1999 : **** Worden de hierna genoemde officieren met hun graad en hun anciënniteit opgenomen in het kader van de reserveofficieren : Hoofd- en lagere officieren Op 1 juli 1999 : Korps van de logistiek **** ****, ****. Op 1 oktober 1999 : Korps van de infanterie De kolonels : **** ****, ****. (****); ****, ****. (****).****><****>Kapitein-commandant ****, *****-commandant ****, ****. Korps van de **** **** ****, ****. Korps van de artillerie **** ****, ****. (****).****><****>Kapitein-commandant ****, ****. Korps van het licht vliegwezen ****-commandant vlieger ****, ****. Korps van de logistiek Luitenant-kolonel ****, ****. (****).****><****>Kapitein-commandant **** ****, ****. Korps van de administratie ****-commandant van administratie ****, ****. **** Worden de hierna genoemde officieren met hun graad en hun anciënniteit opgenomen in het kader van de reserveofficieren op 1 oktober 1999 : Hoofd- en lagere officieren Korps van het varend personeel De kolonels vliegers : ****, ****. (****); ****, ****. De luitenant-kolonels vliegers : **** ****, ****.; ****, ****. (****); ****, ****. **** majoors vliegers : ****, ****.; ****, ****. ****-commandant vlieger **** ****, ****. Korps van het niet-varend personeel Majoor van het vliegwezen ****, ****. De kapiteins-commandanten van het vliegwezen : ****, ****.; ****, ****. **** Wordt de hierna genoemde officier met zijn graad en zijn anciënniteit opgenomen in het kader van de reserveofficieren op 1 oktober 1999 : Lagere officieren Korps van de officieren van de diensten ****-ter-zee van de diensten ****, ***** dienst Worden de hierna genoemde officieren met hun graad en hun anciënniteit opgenomen in het kader van de reserveofficieren op 1 oktober 1999 : Medisch technisch korps Geneesheer-luitenant-kolonel ****, ****. Tandarts-majoor ****, ****. Medisch ondersteunend **** Majoor **** ****, ****. (****).
^