Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 mei 1999

Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2203 van 5 februari 1999 wordt kapitein-commandant ****. ****, op 5 februari 1999, ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van Zijne **** **** **** koninklijk besluit ****. 2210 van 11 februari 1999 wordt vaandrig-ter-zee ****. **** **** ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007050
pub.
18/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslagen. - **** Bij koninklijk besluit ****. 2203 van 5 februari 1999 wordt kapitein-commandant ****. ****, op 5 februari 1999, ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van Zijne **** Hoogheid **** ****.

Bij koninklijk besluit ****. 2210 van 11 februari 1999 wordt vaandrig-ter-zee ****. **** **** aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van Zijne **** Hoogheid **** **** op 1 februari 1999.

Bij koninklijk besluit ****. 2229 van 3 maart 1999 : Wordt generaal-majoor vlieger ****. ****, op 6 april 1999 ontslagen uit het ambt van «*****».

Wordt generaal-majoor vlieger ****. ****, op 12 april 1999 aangewezen voor het ambt van Commandant **** en Steun van de ****.

**** ministerieel besluit ****. 79603 van 10 februari 1999 : Wordt generaal-majoor ****. ****, op 15 februari 1999 ontslagen uit het ambt van «*****».

Wordt generaal-majoor ****. ****, op 15 februari 1999 aangewezen voor het ambt van «*****».

**** ministerieel besluit ****. 79681 van 4 maart 1999, wordt majoor van het vliegwezen ****. **** ****, op 8 februari 1999 ontslagen uit het ambt van Attaché van het **** en Technisch **** bij het **** van de **** van Landsverdediging.

**** ministerieel besluit ****. 79769 van 23 maart 1998 : Wordt kolonel **** ****. ****, op 29 maart 1999 ontslagen uit het ambt van Commandant van de provincie ****.

Wordt kolonel **** ****. ****, op 29 maart 1999, in cumul met zijn huidige functie, aangewezen voor het ambt van Commandant van de provincie ****.

Wordt kolonel vlieger ****. **** ****, op 30 maart 1999 ontslagen uit het ambt van Commandant van de provincie ****.

Wordt kolonel vlieger **** ****. ****, op 30 maart 1999, in cumul met zijn huidige functie, aangewezen voor het ambt van Commandant van de provincie ****.

**** ministerieel besluit ****. 79819 van 31 maart 1999 : Wordt **** ****, ****. (vleugeladjudant van de ****) op 1 april 1999 ontslagen uit het ambt van Generaal **** bij de **** van de ****.

**** ****, ****. op 1 april 1999 aangewezen voor het ambt van Generaal **** bij de **** van de ****.

^