Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 februari 2000

Schepenen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 7 december 1999, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4 e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Weyns, Guido, sche Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4e lid(...)

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000977
pub.
29/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Schepenen. - Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 7 december 1999, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Weyns, Guido, schepen van de gemeente Zwijndrecht, een weddevermindering toegestaan.

Bij koninklijk besluit van 10 december 1999, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Luyten, Walter, schepen van de gemeente Berlaar, een weddevermindering toegestaan.

Bij koninklijk besluit van 20 december 1999 genomen krachtens artikel 19, § 1, 4e lid van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Serge Quintart, schepen van de gemeente Gerpinnes een weddevermindering toegestaan.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2000, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer Stevens, Willy, schepen van de gemeente Meerhout, een weddevermindering toegestaan.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2000, genomen krachtens het artikel 19, § 1, 4e lid, van de nieuwe gemeentewet, gewijzigd bij de wet van 28 december 1989, wordt aan de heer De Francq, Freddy, schepen van de gemeente Zonnebeke, een weddevermindering toegestaan.

^