Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 februari 2000

Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 wordt het ontslag aangeboden door de heer Jacques Vandebosch uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Seraing, provincie Luik, arrondissement Luik, aanvaard.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000947
pub.
03/02/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 1999 wordt het ontslag aangeboden door de heer Jacques Vandebosch uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Seraing, provincie Luik, arrondissement Luik, aanvaard.

^