Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 1999

Raad van State. - Auditoraat. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999 wordt aan de heer Didier Batsele, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 1 september 1998, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000160
pub.
30/04/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Auditoraat. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 maart 1999 wordt aan de heer Didier Batsele, auditeur bij de Raad van State, met ingang van 1 september 1998, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

^