Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998 wordt de heer Mons, Emiel A., adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op 1 mei 1999, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer Mons, Emiel A. (...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022554
pub.
09/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juli 1998 wordt de heer Mons, Emiel A., adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op 1 mei 1999, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Mons, Emiel A. is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 mei 1999, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^