Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de inter(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1998009735
pub.
09/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut "International Alzheimer's Research Foundation" waarvan de zetel voortaan te 1020 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 worden de nieuwe statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Fédération Internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement des Territoires », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « European Association for Vision and Eye Research » afgekort « EVER », waarvan de zetel te 3001 Leuven gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 worden de wijzigingen goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de internationale vereniging « European Region of the Airports Council International (ACI) », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Fondation Internationale POUCHKINE », waarvan de zetel te 1180 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Centre for European Not-for-Profit Organisations », in het Frans « Centre européen pour les organisations à but non lucratif », in het Nederlands « Centrum voor Europese Not-for-Profit Organisaties », afgekort « CENPO », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « COFACE-HANDICAP », waarvan de zetel te 1050 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 worden de wijzigingen van de statuten goedgekeurd van de internationale vereniging « Forum Européen de la Jeunesse », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is.

Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « International Youth Foundation - Europe », afgekort « IYF - Europe », in het Frans « Fondation Internationale pour la Jeunesse - Europe », waarvan de zetel te 1040 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Programme Européen pour l'Evaluation d'Automobiles Neuves », afgekort « EURO NCAP », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Association Vétérinaire Européenne pour la Reproduction des Petits Animaux », waarvan de zetel te 4000 Luik gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Global Eco-village Network », afgekort « GEN - Europe », waarvan de zetel te 6940 Grandhan gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Association Européenne des Fabricants de Pièces Moulées de Polyuréthane destinées à l'industrie automobile », afgekort « Euro-moulders », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is;2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd. Bij koninklijk besluit van 20 september 1998 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internationale vereniging « Stop copy designs », waarvan de zetel te 1000 Brussel gevestigd is; 2° worden de statuten van deze vereniging goedgekeurd.

^