Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 augustus 1997

Arbeidsgerechten. Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 is aan Mevr. Foucart, Yvette, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 11 mei 1997, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bedie Belanghebbende is ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1997012607
pub.
09/08/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 is aan Mevr. Foucart, Yvette, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 11 mei 1997, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Doornik.

Belanghebbende is ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

^