Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 juni 1997

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juni 1997 is benoemd tot griffier-hoofd van de griffie van het vredegerecht van het kanton Menen, de heer Ollevier, C., griffier-hoofd van de griffie van het kanton Wervik. Bij koninklijk beslu Bij ministerieel besluit van 25 april 1997 is aan de heer Monmart, A., beambte op arbeidsovereenkom(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1997009513
pub.
20/06/1997
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juni 1997 is benoemd tot griffier-hoofd van de griffie van het vredegerecht van het kanton Menen, de heer Ollevier, C., griffier-hoofd van de griffie van het kanton Wervik.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 1997 is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Mechelen, de heer Vansimpsen, J., adjunct-secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Leuven.

Bij ministerieel besluit van 25 april 1997 is aan de heer Monmart, A., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Beauraing en Gedinne, opdracht gegeven om het ambt van klerk-griffier te vervullen bij de vredegerechten van deze kantons van 1 juli 1997 tot 31 augustus 1997.

Bij ministerieel besluit van 22 mei 1997 is aan Mevr. Hendrick, C., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Malmedy, opdracht gegeven om het ambt van klerk-griffier te vervullen bij dit vredegerecht van 1 juli 1997 tot 31 juli 1997.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 1997 is aan Mevr. Renault, M., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Philippeville en Couvin, opdracht gegeven om het ambt van klerk-griffier uit te oefenen bij de vredegerechten van deze kantons van 1 juli 1997 tot 31 augustus 1997.

Bij ministerieel besluit van 13 juni 1997 is aan Mevr. Somville, M.-A., beambte bij de griffie van de vredegerechten van de kantons Walcourt en Florennes, opdracht gegeven om het ambt van klerk-griffier uit te oefenen bij de vredegerechten van deze kantons van 1 juli 1997 tot 31 juli 1997.

I

^