Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 31 augustus 2020
gepubliceerd op 11 september 2020

Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten vzw CANARA, onder meer van de wijziging van haar benaming naar vzw COMPENSR

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020042900
pub.
11/09/2020
prom.
31/08/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


31 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten vzw CANARA, onder meer van de wijziging van haar benaming naar vzw COMPENSR


Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van de statuten vzw "CANARA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Liefdadigheidsstraat 33, bus 1, te 1210 Brussel, aangenomen tijdens de buitengewone algemene vergadering van 17 juni 2020, goedgekeurd overeenkomstig artikel 5, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 8 december 2006 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de controle op de Compensatiekas Natuurrampen.

^