Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 maart 2001
gepubliceerd op 12 april 2001

Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van paritaire subcomités voor de textielnijverheid en het breiwerk

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001012212
pub.
12/04/2001
prom.
29/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/29/2001012212/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van paritaire subcomités voor de textielnijverheid en het breiwerk (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot oprichting van paritaire subcomités voor de textielnijverheid en het breiwerk en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers bestaat uit acht gewone en acht plaatsvervangende leden.

Art. 2.Het aantal leden van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding bestaat uit tien gewone en tien plaatsvervangende leden.

Art. 3.Het aantal leden van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen bestaat uit tien gewone en tien plaatsvervangende leden.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 3 september 2000, Belgisch Staatsblad van 20 september 2000.

^