Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 juli 2017
gepubliceerd op 04 augustus 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2017204116
pub.
04/08/2017
prom.
28/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/28/2017204116/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

28 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 31, vervangen bij de wet van 16 juni 1989 en gewijzigd bij de wet van 20 maart 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen;

Op de voordracht van de Eerste Minister en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 november 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 20/11/2014 numac 2014206941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen sluiten tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot hervorming der instellingen sluiten tot hervorming der instellingen worden de woorden "W. BORSUS" vervangen door de woorden "D. DUCARME".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 juli 2017.

Art. 3.De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 juli 2017.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL

^