Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 april 2016
gepubliceerd op 12 juni 2017

Koninklijk besluit tot vaststelling van boek I. - Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk. - Erratum

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017012602
pub.
12/06/2017
prom.
28/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


28 APRIL 2016. - Koninklijk besluit tot vaststelling van boek I. - Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad n° 148, van 2 juni 2017, bladzijde 60905, akte nr. 2017/10461, moet volgende verbetering aangebracht worden : In de titel, leest men : « 28 APRIL 2017 » in plaats van « 28 APRIL 2016 ».

^