Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 april 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/04/2016 pub. 13/09/2016 numac 2016000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen. - Duitse vertaling type wet prom. 28/04/2016 pub. 20/05/2016 numac 2016014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse **** van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het **** door de aangewezen personeelsleden van de Dienst Vreemdelingenzaken type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016011193 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 18/05/2016 numac 2016014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2006 tot oprichting van een nationale toezichthoudende instantie van de luchtvaartnavigatiediensten type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van regels voor de opmaak, toepassing en behoud van een nationaal programma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart en van een nationaal kwaliteitscontroleprogramma type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 17/05/2016 numac 2016202534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende nadere regels betreffende de uitoefening van het mandaat van lid van de raad van bestuur, voorzitter en directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 12/06/2017 numac 2017012602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van boek I. - Algemene beginselen van de codex over het welzijn op het werk. - Erratum type koninklijk besluit prom. 28/04/2016 pub. 18/10/2017 numac 2017013321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van regels voor de opmaak, toepassing en behoud van een nationaal programma voor de beveiliging van de burgerluchtvaart en van een nationaal kwaliteitscontroleprogramma. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie voor digitale kunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de private archiefcentra. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Beeldende Kunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de dramatische kunst. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029236 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de steun aan theaterprojecten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de openbare bibliotheken. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Interdisciplinaire raad voor de podiumkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de niet-klassieke muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029240 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2015 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Creativiteit en Kunstpraktijken als Amateur. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029239 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité voor de podiumkunsten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de culturele centra. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Steuncommissie voor audiovisuele operators. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor het amateurtoneel. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de danskunst. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de Franse taal en het taalbeleid. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de endogene gewestelijke talen. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan de boekhandel. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029253 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het boek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029254 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor musea en andere museale instellingen. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de letteren. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029255 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de klassieke muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Raad voor de hedendaagse muziek. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor het roerend cultureel erfgoed. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 03/06/2016 numac 2016029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2013 tot benoeming van de voorzitters van de adviesinstanties die werkzaam zijn in de culturele sector en van de ondervoorzitters van de adviesinstanties die onder de beroepssector van de podiumkunsten ressorteren type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 08/07/2016 numac 2016029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor etnologie. - Uittreksel. - Erratum type ministerieel besluit prom. 28/04/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017200382 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

decreet

type decreet prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016031357 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de kosteloze detachering naar ministeriële kabinetten type decreet prom. 28/04/2016 pub. 06/06/2016 numac 2016031363 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende de oprichting van het `Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle' type decreet prom. 28/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016202428 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van boek **** van het **** **** van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 28/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016202429 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de nachtasielen type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202431 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" (1) type decreet prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016202432 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce" type decreet prom. 28/04/2016 pub. 11/05/2016 numac 2016202438 bron waalse overheidsdienst Decreet tot uitvoering van de zesde Staatshervorming en houdende verschillende bepalingen inzake het tewerkstellingsbeleid type decreet prom. 28/04/2016 pub. 30/05/2016 numac 2016202887 bron waalse overheidsdienst Decreet. - Lening "Coup de Pouce". - Erratum

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 10/05/2016 numac 2016027104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cristalleries du Val Saint-Lambert" te Seraing en Flémalle

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016031356 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2015/1863 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016031364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeelde motorvoertuigen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016031434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor bepaalde taken opgenomen in artikel 23 van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristisch logies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 09/05/2016 numac 2016202430 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de bewijswaarde van de informatie behandeld, geregistreerd, behouden of weergegeven door de Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 28/04/2016 pub. 11/05/2016 numac 2016202508 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden die in het kader van de zesde Staatshervorming van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Waals Gewest zijn overgeplaatst naar de Duitstalige Gemeenschap overplaatst worden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202507 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de basisopleiding aanvankelijke en de aanvullende voortgezette opleiding, en de evaluatie van de nodige kennis voor het verkrijgen van een fytolicentie type besluit van de waalse regering prom. 28/04/2016 pub. 12/05/2016 numac 2016202520 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de identificatie en de registratie van katten

document

type document prom. 28/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202848 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming type document prom. 28/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016202849 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's type document prom. 28/04/2016 pub. 09/06/2016 numac 2016035884 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 28/04/2016 pub. 07/10/2016 numac 2016036411 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 28/04/2016 pub. 15/10/2020 numac 2020043282 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^