Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 maart 2015
gepubliceerd op 13 mei 2015

Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2013 door de Brusselse instellingen en diensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000237
pub.
13/05/2015
prom.
27/03/2015
ELI
eli/besluit/2015/03/27/2015000237/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2015. - Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2013 door de Brusselse instellingen en diensten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012204202 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen sluiten houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen sluiten tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het jaar 2015;

Overwegende de van de Brusselse instellingen en diensten verkregen lijsten conform aan artikel 5/3 van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 bron ministerie van financien Wet tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen sluiten tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 5 maart 2015;

Op de voordracht van Onze Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en van Binnenlandse zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Toelagen voor een totaalbedrag van 24 151 964,21 euro worden gestort aan de diensten en instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgens de verdeling die in de tabel in bijlage staat.

Art. 2.De door het huidige besluit voorziene financiële tussenkomst wordt aangerekend op het organiek begrotingsfonds 13-14 Fonds voor de financiering van de taalpremies.

Art. 3.Onze Minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken, J. Jambon

BIJLAGE bij het koninklijk besluit van 27 maart 2015 voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2013 door de Brusselse instellingen en diensten

Services et Institutions - Diensten en Instellingen

Montant octroyé - Toegekend bedrag

Le Service public régional de Bruxelles De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

2.308.199,49

Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

12.352,59

Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Het Brussels Instituut voor Milieubeheer

1.162.345,39

Port de Bruxelles- Haven van Brussel

172.157,69

Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

153.968,33

Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

64.558,56

Innoviris Innoviris

35.263,73

Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp

1.719.598,13

CPAS d'Anderlecht OCMW Anderlecht

419.064,54

CPAS d'Auderghem OCMW Auderghem

60.979,38

CPAS de Berchem-Sainte-Agathe OCMW Berchem-Sint-Agatha

127.377,71

CPAS de Bruxelles OCMW Brussel

1.008.258,28

CPAS d'Etterbeek OCMW Etterbeek

160.409,36

CPAS d'Evere OCMW Evere

130.162,19

CPAS de Forêt OCMW Vorst

82.060,70

CPAS de Ganshoren OCMW Ganshoren

107.949,51

CPAS d'Ixelles OCMW Elsene

233.087,60

CPAS de Jette OCMW Jette

167.044,77

CPAS de Koekelberg OCMW Koekelberg

48.148,32

CPAS de Molenbeek-Saint-Jean OCMW Sint-Jans-Molenbeek

414.499,23

CPAS de Saint-Gilles OCMW Sint-Gillis

145.055,57

CPAS de Saint-Josse-Ten-Noode OCMW Sint-Joost-ten-Node

65.004,56

CPAS de Schaerbeek OCMW Schaarbeek

465.262,06

CPAS d'Uccle OCMW Ukkel

218.892,70

CPAS de Watermael-Boitsfort OCMW Watermaal-Bosvoorde

227.043,96

CPAS de Woluwé-Saint-Lambert OCMW Sint-Lambrechts-Woluwe

98.738,22

CPAS de Woluwé-Saint-Pierre OCMW Sint-Pieters-Woluwe

261.485,18

Commune d'Anderlecht Gemeente Anderlecht

940.421,51

Commune d'Auderghem Gemeente Auderghem

185.986,64

Commune de Berchem-Sainte-Agathe Gemeente Berchem-Sint-Agatha

179.302,62

Ville de Bruxelles Stad Brussel

2.207.244,63

Commune d'Etterbeek Gemeente Etterbeek

445.599,17

Commune d'Evere Gemeente Evere

264.858,90

Commune de Forêt Gemeente Vorst

278.545,12

Commune de Ganshoren Gemeente Ganshoren

204.376,54

Commune d'Ixelles Gemeente Elsene

717.885,19

Commune de Jette Gemeente Jette

516.501,71

Commune de Koekelberg Gemeente Koekelberg

141.298,36

Commune de Molenbeek-Saint-Jean Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

548.451,93

Commune de Saint-Gilles Gemeente Sint-Gillis

423.780,28

Commune de Saint-Josse-Ten-Noode Gemeente Sint-Joost-ten-Node

273.885,11

Commune de Schaerbeek Gemeente Schaarbeek

840.839,37

Commune d'Uccle Gemeente Ukkel

498.718,03

Commune de Watermael-Boitsfort Gemeente Watermaal-Bosvoorde

302.020,68

Commune de Woluwé-Saint-Lambert Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

523.460,86

Commune de Woluwé-Saint-Pierre Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

518.874,63

Hôpitaux Iris Sud Iris Ziekenhuizen Zuid

699.758,85

CHU Saint Pierre UMC Sint-Pieter

1.073.810,59

CHU Brugmann UVC Brugmann

1.371.353,04

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

421.736,35

Institut Jules Bordet Jules Bordet Instituut

313.250,94

Centre hospitalier VALIDA VALIDA Ziekenhuis

111.016,21

Association Projet X Project X Vereniging

19.371,48

Maisons de quartier - Centre d'animation sociale de quartier De Buurthuizen - Centrum voor maatchappelijke buurtanimatie

19.537,11

Le Mont-de-piété de Bruxelles De Berg van Barmhartigheid van Brussel

41.110,61

TOTAL TOTAAL

24.151.964,21


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2015 voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2013 door de Brusselse instellingen en diensten.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^