Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 januari 2011
gepubliceerd op 15 februari 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003059
pub.
15/02/2011
prom.
27/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/27/2011003059/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 2, § 1, van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen bevat de lijst van de betalings- en afwikkelingssystemen van de effectentransacties naar Belgisch recht.

Daarenboven bepaalt dit artikel 2 in zijn § 5, 1°, dat de Koning de lijst van bedoelde systemen kan wijzigen.

Het koninklijk besluit dat ik de eer heb U ter ondertekening voor te leggen, heeft tot doel krachtens de aan de Koning verleende machtiging artikel 2, § 1, a), 3°, van voormelde wet op te heffen.

De Belgische Verrekenkamer, een door de Nationale Bank van België beheerde contractuele vereniging, komt voor in de lijst van betalingssystemen in artikel 2, § 1, van voormelde wet.

Echter, op 18 juni 2010, werd de ontbinding van de Belgische Verrekenkamer door de algemene vergadering van haar leden goedgekeurd.

De lijst van de betalingssystemen in artikel 2, § 1, van voormelde wet moet dus gewijzigd worden.

Artikel 1 van dit koninklijk besluit bewerkstelligt voornoemde wijziging.

Deze wijziging heeft uitwerking met ingang van 19 juni 2010.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer respectvolle en zeer trouwe dienaar, De Minister van Financiën, D. REYNDERS

27 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, artikel 2, § 5, 1°;

Overwegende dat de Belgische Verrekenkamer op 18 juni 2010 tijdens de algemene vergadering van haar leden ontbonden werd;

Gelet op het advies 48.835/2 van de Raad van State, gegeven op 8 november 2010, bij toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2, § 1, a), 3°, van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 juni 2010.

Art. 3.De Minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^