Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 januari 1998
gepubliceerd op 13 februari 1998

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
1997014272
pub.
13/02/1998
prom.
27/01/1998
ELI
eli/besluit/1998/01/27/1997014272/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 JANUARI 1998. Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden, gewijzigd inzonderheid op de bijlage, laatst vervangen bij het koninklijk besluit van 3 februari 1997;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de prijzen voor het vervoer van personen op haar net met ingang op 1 februari 1998 heeft verhoogd;

Overwegende dat een aanpassing van het bedrag van de werkgeversbijdrage in de prijs van het abonnement gepaard moet gaan met de tariefverhoging die op 1 februari 1998 van kracht wordt;

Overwegende dat de niet-aanpassing van de werkgeversbijdrage een gevoelige onevenwichtige stijging zou teweegbrengen van het deel gedragen door de sociale categorieën met de laagste inkomens;

Op de voordracht van Onze Minister van Vervoer, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tabellen met het bedrag van de bijdrage in de prijs van het sociaal abonnement voor werklieden en bedienden, gevoegd bij het koninklijk besluit van 28 juli 1962, worden vervangen door de bij dit besluit gevoegde tabel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 1998.

Art. 3.Onze Minister van Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 januari 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (2) Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemend verkeer NMBS/TEC of DE LIJN Afstanden NMBS beperkt tot 150 km Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 januari 1998. ALBERT Van Koningswege : De Minister van Vervoer, M. DAERDEN

^