Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 januari 2011
gepubliceerd op 04 februari 2011

Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000053
pub.
04/02/2011
prom.
26/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/26/2011000053/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 JANUARI 2011. - Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Overwegende dat overvloedige regenval heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 21 oktober 2010 betreffende het voormelde natuurverschijnsel;

Overwegende dat de grondmetingen en de analyse van de radargegevens het mogelijk gemaakt hebben om regio's te bepalen waarin de neerslaghoeveelheden de in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 vermelde drempels bereikt hebben;

Overwegende dat de overvloedige regenval van 26 augustus 2010 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op het verslag van de Gouverneur betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze regenval;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 16 december 2010;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Art. 2.De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de gemeenten waarvan de namen hieronder vermeld worden : Provincie West-Vlaanderen Ardooie Heuvelland Hooglede Ieper Langemark-Poelkapelle Lichtervelde Oostkamp Pittem Roeselare Staden Tielt Wingene Zonnebeke

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 26 januari 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A. TURTELBOOM

^