Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 januari 2021
gepubliceerd op 05 februari 2021

Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigt bij de Nationale Raad voor de Productiviteit

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021040263
pub.
05/02/2021
prom.
25/01/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigt bij de Nationale Raad voor de Productiviteit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 92ter, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vertegenwoordiging van de Gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit sluiten betreffende de vertegenwoordiging van de Gewesten in de Nationale Raad voor de Productiviteit, artikel 1, eerste lid, 3° ;

Gelet op het voorstel van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 4 januari 2021;

Overwegende dat dhr. Luc Hens bij brief van 25 juni 2020 ontslag heeft genomen als lid van de Nationale Raad voor de Productiviteit;

Overwegende het koninklijk besluit van 22 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/05/2019 pub. 07/06/2019 numac 2019012998 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden die het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigen bij de Nationale Raad voor de Productiviteit sluiten houdende benoeming van de leden die het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vertegenwoordigen bij de Nationale Raad voor de Productiviteit;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Ontslag word verleend aan dhr. Luc Hens als lid van de Nationale Raad voor de Productiviteit.

Art. 2.Dhr. Koen Declercq wordt benoemd als lid van de Nationale Raad voor de Productiviteit, op voordracht van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, ter vervanging van dhr. Luc Hens, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 januari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE

^