Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 januari 2000
gepubliceerd op 24 maart 2000

Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van DE POST

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014079
pub.
24/03/2000
prom.
25/01/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van DE POST


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, inzonderheid op artikel 20, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 11 januari 2000;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Frans Rombouts wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van DE POST voor een hernieuwbare termijn van zes jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2000.

Art. 3.Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

^