Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 januari 2011
gepubliceerd op 23 maart 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000161
pub.
23/03/2011
prom.
24/01/2011
ELI
eli/besluit/2011/01/24/2011000161/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


24 JANUARI 2011. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling


De hiernavolgende tekst is de **** vertaling van het koninklijk besluit van 24 januari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 28 januari 2011).

Deze vertaling is opgemaakt door de **** Dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 24. **** 2011 - **** **** **** **** des **** **** **** 17.**** 2007 **** **** der **** **** **** **** 15. September 2006 **** **** des **** **** 15.

**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****., **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** des Artikels 9ter § 1 **** 4 **** § 5 **** 2, **** **** das **** **** 15. September 2006 **** **** **** das **** **** 29. **** 2010 **** **** **** **** (****);

**** des **** **** **** 17. **** 2007 **** **** der **** **** **** **** 15. September 2006 **** **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****;

**** der **** des **** **** 7. **** 2010;

**** des **** **** **** **** **** **** 10. **** 2010;

**** der ****, **** **** die ****, **** der **** **** das **** des **** **** ****, das **** den **** **** 9ter des **** **** 15. **** 1980, **** **** das **** **** 29. **** 2010 **** **** **** **** (****) (**** **** **** 31.

**** 2010, Titel 17 **** 1 Artikel 187), **** ****, **** ****, **** **** **** **** vermeiden, ein **** **** des **** **** **** ****;

**** des **** ****. 49.059/4 des **** **** 22. **** 2010, **** in **** **** **** 84 § 1 **** 1 ****. 2 der **** **** **** den **** **** **** des **** ****. 49.161/4 des **** **** 12. **** 2011, **** in **** **** **** 84 § 1 **** 1 ****. 2 der **** **** **** den ****;

**** **** der **** der ****- **** **** **** des **** **** ****- **** **** **** **** der **** **** ****, die **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** ****: Artikel 1 - **** Artikel 2 § 1 des **** **** **** 17. **** 2007 **** **** der **** **** **** **** 15. September 2006 **** **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** werden die **** "Artikel 9te **** § 2 **** 2" **** die **** "Artikel 9ter § 5 **** 2" ****.

Art. 2 - Artikel 4 **** **** **** wie **** ****: 1. In § 1 werden die **** "Artikel 9ter § 1 **** 2" **** die **** "Artikel 9ter § 1 **** 5" ****.2. In § 2 werden die **** "Artikel 9te **** § 2 **** 1" **** die **** "Artikel 9ter § 5 **** 1" ****. Art. 3 - **** Artikel 6 **** **** werden die **** "Artikel 9ter § 1 **** 2" **** die **** "Artikel 9ter § 1 **** 5" ****.

Art. 4 - Artikel 7 **** **** **** wie **** ****: "Art. 7 - **** **** ****, das der **** **** **** **** **** **** **** **** 9ter § 1 **** 4 **** § 3 ****. 3 **** ****, **** **** **** **** in der **** **** **** **** ****.

**** **** der in Artikel 9ter § 3 des **** **** **** **** der **** des **** die **** ****, den **** in das **** **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** ****, **** der **** **** **** **** der **** des **** ****, des **** **** **** **** **** **** **** **** des ****, die in Artikel 9ter § 1 des **** **** werden, nicht **** ****." Art. 5 - **** **** **** **** die **** **** **** **** **** ****.

Art. 6 - **** **** **** **** **** **** seiner **** **** **** **** in ****.

Art. 7 - **** ****, **** dessen **** die **** ins ****, der ****, die **** **** das **** **** **** ****, **** **** der **** des **** **** ****.

**** **** ****, den 24. **** 2011 **** **** **** wegen: **** ****, **** **** der ****- **** **** **** ****. **** **** **** **** ****- **** **** ****. ****

**** **** **** **** **** 24. **** 2011 **** **** des **** **** **** 17. **** 2007 **** **** der **** **** **** **** 15. September 2006 **** **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** 17. **** 2007 **** **** der **** **** **** **** 15. September 2006 **** **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****

**** **** DIENST **** **** des ****


**** ATTEST **** **** den **** **** **** der **** des ****


**** **** des **** **** der ****, **** **** ****/der **** **** ****. Er/**** **** es **** **** ****.

NAME **** **** des Patienten: ****: ****: ****: **** / ****: **** / DIAGNOSE: **** **** der **** **** des **** der ****, **** **** der **** **** **** **** **** 9ter **** **** (1) **** **** **** **** des ****, **** **** **** **** **** (****.****. **** **** ****) **** werden.

**** / **** **** **** **** der **** der in **** **** **** ****: ****/**** ****: ****/**** (****/**** der **** ****): **** die **** **** **** ****: **** / **** **** **** **** bei **** **** der ****: **** / **** **** **** der in **** **** **** ****(en): **** / **** ****: **** es **** **** in **** **** der **** ****? **** die **** **** ****? **** / **** der **** **** **** **** ****: Datum: NAME, **** **** **** des ****: ****-****.:

**** - **** ****

**** **** **** den **** **** **** ****. **** **** **** **** **** des ****, **** der **** **** die ****-****. des **** **** **** werden.

**** **** **** das ****, den **** des **** **** **** **** der **** **** **** **** **** (Artikel 9ter). (2)

**** **** **** des **** **** **** **** **** **** ein **** **** **** **** werden (**** **** 22. **** 2002 **** die **** des Patienten).


(1) Artikel 9ter des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** (2) Artikel 9ter des **** **** 15.**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** ****, **** **** **** **** 24. **** 2011 **** **** des **** **** **** 17. **** 2007 **** **** der **** **** **** **** 15. September 2006 **** **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** werden **** **** **** wegen: **** ****, **** **** der ****- **** **** **** ****. **** **** **** **** ****- **** **** ****. ****

^