Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 juni 1999
gepubliceerd op 14 december 1999

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming van de ****

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000388
pub.
14/12/1999
prom.
23/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/23/1999000388/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUNI 1999. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming van de ****


**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de **** ****, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1° en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming van de ****, opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling van het Adjunct-**** in ****;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële **** vertaling van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1997 houdende de algemene bepalingen aangaande de aanwerving en de benoeming van de ****.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 23 juni 1999.

**** **** **** : De Minister van Binnenlandse ****, ****. VAN DEN ****

**** - **** **** DES **** 6. **** 1998 - **** **** **** **** des **** **** **** 22.**** 1997 **** **** der **** **** **** die **** **** die **** **** **** **** ****., **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** des **** ****, **** der Artikel 189 **** 227;

**** des **** **** **** 11. Oktober 1997 **** die **** der ****;

**** des **** **** **** 22. **** 1997 **** **** der **** **** **** die **** **** die **** **** ****;

**** der **** der Regionen;

**** des **** ****. 97/11 des **** der **** **** lokalen **** **** **** 25. Juli 1997;

**** der **** 12. **** 1973 **** **** **** den ****, **** des Artikels 3 § 1, **** **** das **** **** 4. Juli 1989 **** **** **** das **** **** 4. **** 1996;

**** der ****, **** **** die ****, **** man bei der **** **** **** **** den **** **** **** **** ****, **** der **** des **** **** **** **** der **** **** **** die **** **** die **** **** **** **** **** **** **** den **** **** **** **** **** ****;

**** bei der **** der **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****;

**** die **** **** in **** **** ****, **** die **** **** **** **** **** nicht **** werden ****;

**** **** die **** **** **** **** **** **** den **** **** **** ****;

**** es **** **** ****, den **** **** **** **** **** der **** **** in **** **** ****;

**** **** der **** **** **** 7. November 1983 **** die ****- **** **** **** **** **** **** **** den **** **** **** 11. Oktober 1997 **** die **** der **** **** worden ****;

**** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****;

**** **** **** **** **** wie **** ein **** **** in **** **** ****;

**** **** **** **** des ****, **** **** **** **** **** ****: Artikel 1 - **** **** **** in der **** des **** **** **** 22. **** 1997 **** **** der **** **** **** die **** **** die **** **** **** **** **** **** ****: «*****».

Art. 2 - In Artikel 8 **** **** werden die **** « **** **** 2 § 1 ****. 1 des **** **** **** 7. November 1983 **** die ****- **** **** **** **** **** **** » **** die **** «*****» ****.

Art. 3 - In Artikel 9 **** **** werden die **** « in Artikel 2 § 1 ****. 1 des **** **** **** **** 7.

November 1983 » **** die **** «*****» ****.

Art. 4 - In Artikel 15 **** **** werden die **** «*****» **** die **** «*****» ****.

Art. 5 - In Artikel 16 **** **** werden die **** «*****» **** die **** «*****» ****.

Art. 6 - In Artikel 18 **** **** werden die **** « in **** **** **** 2 § 1 ****. 1 des in Artikel 8 **** **** **** **** 7. November 1983 » **** die **** «*****» ****.

Art. 7 - **** **** des **** **** **** der **** des **** **** ****.

**** **** ****, den 6. **** 1998 **** **** **** wegen: Der Minister des **** ****. **** **** om te worden gevoegd bij Ons besluit van23 juni 1999.

**** **** **** : De Minister van Binnenlandse ****, ****. VAN DEN ****

^