Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 16 november 2017

Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde

bron
hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering
numac
2017031458
pub.
16/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

HULPKAS VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling van de sociale zekerheid


22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende verlening van het ereteken van Nationale Orde


Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Kroonorde : Met ranginneming op 08.04.2017 : -Mevr. CHASTEL Cynthia, administratief deskundige Met ranginneming op 15.11.2017 : - De heer BODY Eric, administratief deskundige - Mevr. GOFFIN Christelle, administratief assistent Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Orde van Leopold II : Met ranginneming op 08.04.2017 : - De heer FAGNART Didier, financieel deskundige - De heer VANHAEREN Jurgen, administratief deskundige - Mevr. CROMMEN Cathy, administratief deskundige - Mevr. CHAUVAUX Fabienne, administratief assistent Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Met ranginneming op 08.04.2017 : - De heer VERBIEST Dries, attaché Met ranginneming op 15.11.2017 : - De heer VANDE MAELE Herbert, attaché - Mevr. TOISOUL Aline, attaché De Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

^