Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 april 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202223
pub.
08/05/2013
prom.
22/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers


**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1992 tot reorganisatie van de Adviesraad voor buitenlandse arbeidskrachten, inzonderheid op artikel 3;

**** de voordracht van **** Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd voor een periode van zes jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit, respectievelijk als voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en adjunct-secretaris van de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers : - Mevr. **** ****'****; - Mevr. **** ****; - de heer **** ****; - de heer **** ****.

Art. 2.Worden tot effectieve leden benoemd van dezelfde Raad voor een periode van zes jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit : 1° Mevr.**** ****, ****. **** ****, de heer **** ****, ****. **** ****, de heer **** ****, de heer **** ****, ****. **** ****, de heer **** ****, de heer **** ****, als vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties; 2° Mevr.**** CLAUS, Mevr. **** ****, de heer **** ****, de heer **** ****, de heer **** ****, de heer **** ****, ****. **** ****, ****. **** ****, de heer **** VAN ****, als vertegenwoordigers van de meest representatieve ****; 3° Mevr.**** ****, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren;

Mevr. **** ****, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren;

Mevr. **** ****, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort;

Mevr. **** ****, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid **** behoort; 4° de heer **** ****, als vertegenwoordiger van de **** ****; de heer **** ****, als vertegenwoordiger van de **** ****;

Mevr. **** ****, als vertegenwoordigster van de **** ****;

Mevr. **** ****, als vertegenwoordigster van de **** ****; 5° de heer **** ****, als vertegenwoordiger van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****.

Art. 3.Worden tot plaatsvervangende leden benoemd van dezelfde Raad voor een periode van zes jaar, met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit : 1° de heer **** ****, de heer **** ****, de heer **** ****, de heer **** ****, de heer Piet VAN DEN ****, de heer **** ****, ****.**** ****, de heer **** ****, de heer **** ****, als vertegenwoordigers van de meest representatieve werknemersorganisaties; 2° Mevr.**** ****, de heer **** ****, ****. **** ****, ****. **** DE ****, de heer **** ****, ****. **** ****'HULST, de heer **** ****, ****. **** ****, ****. **** ****, als vertegenwoordigers van de meest representatieve ****; 3° de heer **** ****, als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Buitenlandse Zaken behoren; de heer **** ****, als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren; de heer **** ****, als vertegenwoordiger van de Minister tot wiens bevoegdheid de Werkgelegenheid behoort;

Mevr. **** ****, als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid **** behoort; 4° Mevr.**** ****, als vertegenwoordigster van de **** ****; de heer **** ****, als vertegenwoordiger van de **** ****; de heer **** ****, als vertegenwoordiger van de **** ****; de heer **** ****, als vertegenwoordiger van de **** ****; 5° Mevr.**** ****, als vertegenwoordigster van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ****.

Art. 4.**** Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 22 april 2013.

**** **** **** : **** Minister van ****, Mevr. ****. DE ****

^