Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 juli 2017
gepubliceerd op 25 september 2017

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van vijf leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017040581
pub.
25/09/2017
prom.
21/07/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

21 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van vijf leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen XIII.2 en XIII.3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013011536 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende dat de dubbele lijsten van kandidaten aan de Minister van Economie werden voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevr. Christine Finet-Darville wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.Mevr. Nathalie Ragheno wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van Mevr.

Finet-Darville wier mandaat zij zal beëindigen.

Art. 3.Aan de heer Frédéric Nellens wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 4.De heer Philippe Coigne wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Nellens wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 5.Aan de heer Gilles Vandorpe wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 6.De heer Robin Deman wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Vandorpe wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 7.Aan Mevr. Sophie De Dekker wordt op haar verzoek ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 8.Mevr. Caroline Ker wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van Mevr.

De Dekker wier mandaat zij zal beëindigen.

Art. 9.Aan de heer Philippe Cornelis wordt op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 10.De heer François Sana wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Cornelis wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 11.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 12.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 juli 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

^