Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 19 januari 2007

Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige Rechtspraak bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022022
pub.
19/01/2007
prom.
21/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige Rechtspraak bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 april 1975 tot herinrichting van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst, gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 november 1991, meer bepaald op artikel 7;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd als leden van het College van gerechtelijk-geneeskundige Rechtspraak bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst : Als effectieve leden : Dokter Beauthier, Jean Paul, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Université Libre de Bruxelles;

Dokter Bonbled, Frédéric, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Université Catholique de Louvain;

Dokter Boxho, Philippe, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Université de Liège;

Dokter Casteleyn, Pierre Paul, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel;

Dokter Donceel, Peter, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven;

Dokter Jacobs, Werner, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen;

Dokter Piette, Michel, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Gent.

Als plaatsvervangende leden : Dokter Cosyns, Paul, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen;

Dokter Falez, Freddy, Docent aan de Faculteit Geneeskunde van de Université Libre de Bruxelles;

Dokter Haentjens, Patrick, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel;

Dokter Papart, Patrick, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Université de Liège;

Dokter Rombouts, Jean Jacques, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Université Catholique de Louvain;

Dokter Van De Voorde, Wim, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven;

Dokter Verdonck, René, Hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Gent.

Art. 2.Hun mandaat, geldig voor een termijn van vijf jaar, gaat in op 29 juli 2006.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 december 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, R. DEMOTTE

^