Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 maart 2009
gepubliceerd op 06 april 2009

Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009200904
pub.
06/04/2009
prom.
20/03/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

20 MAART 2009. - Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de koninklijke besluiten van 9 november 1990 en 6 april 1995 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1998 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1999 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2001 houdende vervanging van de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op de koninklijke besluiten van 13 februari 2001, 29 februari 2004 en 15 mei 2006 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 maart 2008 houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer Sylvain BAILLY, ere-adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Paritair Comité voor de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de houtnijverheid; - Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de notarisbedienden; - Paritair Comité voor de beursvennootschappen.

Art. 2.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer Sylvain BAILLY, ere-adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek; - Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek; - Paritair Comité voor de socio-culturele sector; - Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 3.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters wordt gegeven aan de heer Jean-Marie FAFCHAMPS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 4.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan Mevr. Josiane VIVIER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen; - Paritair Comité voor toeristische attracties.

Art. 5.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzorging wordt gegeven aan de heer Michel PREUD'HOMME, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 6.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités wordt gegeven aan de heer André DE GIETER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : - Paritair Comité voor de notarisbedienden; - Paritair Comité voor het havenbedrijf.

Art. 7.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de audiovisuele sector wordt gegeven aan de heer Marc DE SMET, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 8.Eervol ontslag uit het ambt van voorzitter van het Paritair Comité voor toeristische attracties wordt gegeven aan de heer Luc BIESEMANS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 9.Eervol ontslag uit het ambt van ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzorging wordt gegeven aan de heer Luc BIESEMANS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 10.Mevr. Josiane VIVIER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitster van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters.

Art. 11.Mevr. Josiane VIVIER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.

Art. 12.De heer Michel PREUD'HOMME, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid; - Paritair Comité voor de beursvennootschappen.

Art. 13.De heer Michel PREUD'HOMME, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de textielverzorging; - Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Art. 14.De heer André DE GIETER, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van het Paritair Comité voor de notarisbedienden.

Art. 15.De heer Marc DE SMET, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor het havenbedrijf.

Art. 16.De heer Luc BIESEMANS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van het Paritair Comité voor de textielverzorging.

Art. 17.De heer Luc BIESEMANS, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor toeristische attracties.

Art. 18.De heer André BLAIMONT, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot voorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de houtnijverheid; - Paritair Comité voor toeristische attracties.

Art. 19.De heer André BLAIMONT, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 20.De heer Raymond GROETEMBRIL, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitter van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek; - Paritair Comité voor de notarisbedienden.

Art. 21.Mevr. Sophie du BLED, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt benoemd tot ondervoorzitster van de hierna vermelde paritaire comités : - Paritair Comité voor de audiovisuele sector; - Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken; - Paritair Comité voor de warenhuizen.

Art. 22.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2009.

Art. 23.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 maart 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, Mevr. J. MILQUET

^