Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 februari 2013
gepubliceerd op 29 mei 2013

Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2013007123
pub.
29/05/2013
prom.
19/02/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2013. - Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 augustus 1947 tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, artikel 6, gewijzigd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011007285 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk sluiten betreffende de benoeming van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, artikel 2;

Gelet op de benoeming van een nieuwe burgemeester van de gemeente Willebroek;

Op de voordracht van Onze Minister van Landsverdediging, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011007285 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk sluiten betreffende de benoeming van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk wordt de heer Marc De Laet vervangen door de heer Eddy Bevers.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor Landsverdediging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Landsverdediging, P. DE CREM

^