Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 04 juli 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de minimumlonen : indexatie barema's - spilindex

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012150
pub.
04/07/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de minimumlonen : indexatie barema's - spilindex (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de minimumlonen : indexatie barema's - spilindex.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012 Minimumlonen : indexatie barema's - spilindex (Overeenkomst geregistreerd op 23 april 2012 onder het nummer 109431/CO/307) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen. HOOFDSTUK II. - Aanpassing van de loonbarema's

Art. 2.Alle minimumlonen opgenomen in de sectorbarema's evenals de reëel uitbetaalde lonen worden aangepast per 1 mars 2012 wegens overschrijding van de spilindex. HOOFDSTUK III. - Modaliteiten

Art. 3.De barema's die hierbij gevoegd worden vervangen de barema's in bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011 (registratienummer 108126). HOOFDSTUK IV. - Eindbepalingen

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 2012 en werd voor een onbepaalde duur gesloten.

Elke ondertekenende partij kan deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een aanzegging van zes maanden. De aanzegging wordt per aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de minimumlonen : indexatie barema's - spilindex

1er mars 2012

Barèmes

Commission paritaire (307) pour les entreprises de courtage et agences d'assurances

1 maart 2012

Barema's

Paritair Comité (307) voor de makelarij en verzekeringsagentschappen

Etudiants - Studenten : 1099,91


Experience Ervaring

Personnel d'exécution - Uitvoeringspersoneel

Cadre d'exécution - Uitvoeringsstaf

Inspecteurs

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Inférieure/ Laagste

Moyenne/ Middelste

Supérieure/ Hoogste

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

0

1244,52

1314,86

1393,27

1458,95

1528,50

1677,45

2318,54

1458,95

1528,50

1677,45

1

1316,83

1391,31

1465,80

1534,94

1567,29

1720,07

2377,60

1534,94

1567,29

1720,07

2

1389,13

1467,75

1542,15

1614,92

1607,08

1763,77

2438,17

1614,92

1607,08

1763,77

3

1461,44

1528,91

1622,50

1699,10

1647,90

1808,62

2500,29

1699,10

1647,90

1808,62

4

1478,77

1544,20

1639,07

1716,83

1694,55

1859,85

2577,96

1716,83

1694,55

1859,85

5

1496,35

1567,17

1655,63

1734,55

1741,18

1911,09

2655,62

1734,55

1741,18

1911,09

6

1514,14

1590,43

1672,21

1752,27

1787,84

1962,34

2733,28

1752,27

1787,84

1962,34<

7

1535,11

1614,04

1697,06

1770,01

1834,48

2013,57

2810,93

1770,01

1834,48

2013,57

8

1556,40

1636,46

1722,28

1787,73

1881,13

2064,81

2888,58

1787,73

1881,13

2064,81

9

1577,96

1659,12

1747,91

1823,18

1961,42

2145,36

2966,25

1823,18

1961,42

2145,36

10

1601,42

1682,15

1773,88

1859,32

2041,92

2225,55

3043,89

1859,32

2041,92

2225,55

11

1625,20

1707,15

1800,27

1905,42

2122,39

2306,03

3121,56

1905,42

2122,39

2306,03

12

1646,12

1732,54

1827,04

1952,69

2202,78

2386,45

3190,48

1952,69

2202,78

2386,45

13

1667,33

1754,87

1863,29

2001,11

2283,22

2467,03

3259,34

2001,11

2283,22

2467,03

14

1685,48

1777,48

1890,99

2050,75

2363,59

2547,46

3328,47

2050,75

2363,59

2547,46

15

1703,87

1796,84

1928,51

2091,48

2444,04

2627,80

3397,35

2091,48

2444,04

2627,80

16

1720,75

1816,43

1957,20

2132,98

2524,55

2708,30

3466,27

2132,98

2524,55

2708,30

17

1737,83

1834,46

1976,63

2175,36

2604,96

2788,79

3535,29

2175,36

2604,96

2788,79

18

1746,42

1843,56

1996,25

2207,74

2685,39

2869,20

3604,20

2207,74

2685,39

2869,20

19

1755,08

1852,71

2016,05

2240,62

2685,39

2869,20

3673,04

2240,62

2685,39

2869,20

20

1763,76

1861,88

2036,07

2274,02

2685,39

2869,20

3741,90

2274,02

2685,39

2869,20

21

1772,54

1871,14

2056,26

2296,57

2685,39

2869,20

3811,01

2296,57

2685,39

2869,20

22

1781,30

1880,40

2076,66

2319,42

2685,39

2869,20

3811,01

2319,42

2685,39

2869,20

23

1795,42

1889,72

2097,30

2342,45

2685,39

2869,20

3811,01

2342,45

2685,39

2869,20

24

1795,42

1908,45

2118,11

2365,70

2685,39

2869,20

3811,01

2365,70

2685,39

2869,20

25

1807,89

1908,45

2139,15

2389,21

2685,39

2869,20

3811,01

2389,21

2685,39

2869,20

26

1807,89

1927,39

2160,38

2412,97

2685,39

2869,20

3811,01

2412,97

2685,39

2869,20

27

1820,46

1927,39

2160,38

2436,95

2685,39

2869,20

3811,01

2436,95

2685,39

2869,20

28

1820,46

1946,54

2181,83

2485,37

2685,39

2869,20

3811,01

2485,37

2685,39

2869,20

29

1831,29

1946,54

2181,83

2485,37

2685,39

2869,20

3811,01

2485,37

2685,39

2869,20

30

1831,29

1965,82

2203,49

2516,25

2685,39

2869,20

3811,01

2516,25

2685,39

2869,20

31

1842,17

1965,82

2203,49

2516,25

2685,39

2869,20

3811,01

2516,25

2685,39

2869,20

32

1842,17

1985,34

2225,37

2543,74

2685,39

2869,20

3811,01

2543,74

2685,39

2869,20

33

1851,32

1985,34

2225,37

2543,74

2685,39

2869,20

3811,01

2543,74

2685,39

2869,20

34

1851,32

2005,05

2247,49

2571,57

2685,39

2869,20

3811,01

2571,57

2685,39

2869,20

35

1860,50

2005,05

2247,49

2571,57

2685,39

2869,20

3811,01

2571,57

2685,39

2869,20

36

1860,50

2024,93

2269,79

2599,72

2685,39

2869,20

3811,01

2599,72

2685,39

2869,20

37

1869,71

2024,93

2269,79

2599,72

2685,39

2869,20

3811,01

2599,72

2685,39

2869,20

38

1869,71

2045,04

2292,35

2625,54

2685,39

2869,20

3811,01

2625,54

2685,39

2869,20

39

1878,98

2045,04

2292,35

2625,54

2685,39

2869,20

3811,01

2625,54

2685,39

2869,20

40

1878,98

2065,35

2315,09

2651,64

2685,39

2869,20

3811,01

2651,64

2685,39

2869,20

41

1888,30

2065,35

2315,09

2651,64

2685,39

2869,20

3811,01

2651,64

2685,39

2869,20

42

1888,30

2085,83

2338,09

2678,01

2685,39

2869,20

3811,01

2678,01

2685,39

2869,20

43

1897,65

2085,83

2338,09

2678,01

2685,39

2869,20

3811,01

2678,01

2685,39

2869,20

44

1897,65

2106,53

2361,32

2704,64

2685,39

2869,20

3811,01

2704,64

2685,39

2869,20

45

1907,09

2106,53

2361,32

2704,64

2685,39

2869,20

3811,01

2704,64

2685,39

2869,20

46

1907,09

2127,47

2384,81

2731,52

2685,39

2869,20

3811,01

2731,52

2685,39

2869,20

47

1916,53

2127,47

2384,81

2731,52

2685,39

2869,20

3811,01

2731,52

2685,39

2869,20


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^