Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2010
gepubliceerd op 04 mei 2010

Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010201947
pub.
04/05/2010
prom.
19/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2010. - Koninklijk besluit tot machtiging om de eretitel van raadsheer en rechter in sociale zaken te voeren


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek : Gelet op het advies van de gerechtelijke overheden.

Overwegende dat op 31 oktober 2009 het mandaat van de raadsheren en rechters in sociale zaken een einde heeft genomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna genoemde personen worden gemachtigd de eretitel van hun ambt van raadsheer in sociale zaken te voeren : - bij het Arbeidshof te Bergen : - als werkgever : De heer COBUT Dominique te Emines; - bij het Arbeidshof te Luik : - als werkgever : De heren : BATHY Guy te Lavacherie;

CASIN Claude te Eupen; - als werknemer-arbeider : De heren : POTIER Jean te Seraing;

TOUCHEQUE Jean-Claude te Bouge; - als werknemer-bediende : De heer HOLTER Emile te Warmifontaine.

Art. 2.De hierna genoemde personen worden gemachtigd de eretitel van hun ambt van rechter in sociale zaken te voeren : - bij de Arbeidsrechtbank te Brussel : - van het Franse taalstelsel : - als werkgever : De heren : GITS Roland te Linkebeek;

VEREECKEN Anne te Brussel; - als werknemer-arbeider : De heren : LECHEVIN Jean-Marie te Braine-l'Alleud;

MEERT Egbert te Brussel; - als werknemer-bediende : De heren : BEGHIN Jacques te Ittre;

DOMBRET Hubert te Brussel;

DUPONT Pierre te Brussel;

GASPAR Guy te Brussel;

JOLY Maurice te Brussel; - bij de Arbeidsrechtbank te Nijvel : - als werknemer-arbeider : Mevr. DERIDEZ Gisèle te Nijvel;

De heren : CULLUS Gérard te Tubeke;

DECELLE René te Aische-en-Refail;

MASSE Jacques te Gouy-lez-Piéton; - bij de Arbeidsrechtbank te Bergen : - als werkgever : De heer VERAST Serge te Athis; - als werknemer-arbeider : De heer JURA Stephan te Quaregnon; - als werknemer-bediende : Mevr. BALAND Micheline te Hornu; - bij de Arbeidsrechtbank te Charleroi : - als werknemer-arbeider : Mevr. ANDRIS Colette te Haine-Saint-Paul;

De heren : DAUBRESSE Philippe te Nalinnes;

PONCIN-DANNEAU Robert te Thuin; - bij de Arbeidsrechtbank te Doornik : - als werkgever : De heer CARBONNELLE Jean-Jacques te Doornik; - als werknemer-arbeider : De heer MARGUERITE Jean te Ath; - als werknemer-bediende : De heer VANDECASTEELE Charles te Mouscron; - bij de Arbeidsrechtbank te Luik : - als werkgever : De heer REENAERS Michel te Alleur; - als werknemer-arbeider : De heer GOUGNARD Jacky te Berloz; - bij de Arbeidsrechtbank te Hoei : - als werknemer-arbeider : De heer WARNOTTE Jean te Hoei; - bij de Arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen : - als werknemer-bediende : De heer GILSON Jean-Marie te Fléron; - bij de Arbeidsrechtbank te Namen, Dinant : - als werknemer-bediende : De heer ETIENNE-BAWIN Léon te Andenne; - bij de Arbeidsrechtbank te Arlon, Neufchâteau, Marche-en-Famenne : - als werkgever : De heren : HOUET Bernard te Thonne la Long (Frankrijk) PIROTTE Joseph te Arlon; - als werknemer-arbeider : Mevr. BINET te Chantemelle; - als werknemer-bediende : De heer LIGOT Claude te Arville.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 november 2009.

Art. 4.De Minister bevoegt voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie en asielbeleid.

Mevr. J. MILQUET _______ Nota Koninklijk besluit van 7 april 1970, Belgisch Staatsblad van 24 april 1970.

Koninklijk besluit van 12 oktober 1970, Belgisch Staatsblad van 27 oktober 1970.

Koninklijk besluit van 4 mei 1971, Belgisch Staatsblad van 14 mei 1971.

Koninklijk besluit van 11 september 1974, Belgisch Staatsblad van 20 september 1974.

Koninklijk besluit van 12 september 1974, Belgisch Staatsblad van 24 september 1974.

Koninklijk besluit van 8 juni 1976, Belgisch Staatsblad van 22 juni 1976.

Koninklijk besluit van 12 oktober 1978, Belgisch Staatsblad van 29 november 1978.

Koninklijk besluit van 11 augustus 1982, Belgisch Staatsblad van 10 september 1982.

Koninklijk besluit van 6 maart 1984, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1984.

Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994.

Koninklijk besluit van 19 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/01/1999 pub. 27/02/1999 numac 1999022133 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 februari 1993 tot benoeming van de leden van de Commissie van Beroep bedoeld bij artikel 4, § 3, 4° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 februari 1999.

Koninklijk besluit van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009487 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de formatie van de raadsheren en rechters in sociale zaken, leden van de arbeidshoven en -rechtbanken sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 juni 2006.

^